Sted: Virupvej 64, 8530 Hjortshøj kl. 9. Vi spiller alt hvad vi kan, lytter til hinanden og spiller igen. Nye og gamle melodier får nyt liv i kraft af vores fælles indsats.

Igen i år tilbyder Himmerlands Folkemusikskole en spændende og intens dag med undervisning og sammenspil. Det gennemgående emne er: Musik som samværsform  -  samvær omkring musikken.

Hvad skal der til, når man gerne vil spille sammen med andre, så musikken virker og hver enkelt medspillers bidrag får betydning? Hvad kan hver især gøre for at bakke hinanden op og skabe et fælles udtryk? Vi vil ikke bare sidde og spille ved siden af hinanden  -  vi vil hellere mærke fællesskabet med hinanden gennem musikken.

De to erfarne spillemænd Stefan Groot og Ole Jensen vil lære fra sig med tips, teknikker og eksempler på, hvordan hver deltager på sit niveau kan bidrage med at gøre et stykke musik til en stor fælles oplevelse.

Pris for undervisning: 500 kr.  Forplejning: 180 kr.

Tilmelding efter 12. april på tlf. 23258004